ŻYCZENIA NOWOROCZNE A.D.2018

Wszystkim pielgrzymom Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej składamy serdeczne życzenia noworoczne:

            Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6,25-26).

Ojcowie Paulini