Zapraszamy na PDM tj. Paulińskie Dni Młodych.

Najbliższe Paulińskie Dni Młodych odbędą się w naszym Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej w dn. 9 – 15 lipca 2018r. Tegoroczne hasło PDM: “Ku wolności wyswobodził Nas Chrystus”.
Szczegółowe informacje: www.pdm.paulini.pl  lub  email: kontakt@paulini.com.pl
Zapraszamy