h

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH PIELGRZYMÓW WPP

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą Ks. Jan Twardowski

Drodzy Pątnicy 306 WPP.

W przyrodzie obserwujemy jesień. Jak pisze poeta piękne jesieniowisko. W roku liturgicznym kościół podpowiada nam o przemijaniu, że życie twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Dla wierzących to co jest na końcu jest radosne i ukryte w Zmartwychwstałym Panu.

Zbliża się listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych. Naszych bliskich możemy polecać Bogu w wypominkach. Zachowajmy także pamięć o naszych zmarłych pątnikach WPP, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce do wieczności. Oni już dotarli do celu, my jeszcze pielgrzymujemy.

W naszym kościele w nadchodzącym miesiącu różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach codziennie o godz. 16.25; Msza Święta o godz. 17.00.

Zapraszamy do składania kartek z imionami naszych zmarłych w kościele w zakrystii.

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie,

a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym – Amen.