Plakat 309 WPP Andrzej Sobaniec page4you.pl 1920

Organizatorzy 309 Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę zwracają się z serdeczną i pokorną prośbą do darczyńców z otwartym sercem o materialne wsparcie pielgrzymki.

Każda darowizna przelana na konto pielgrzymki zostanie przeznaczona na pokrycie szczegółowych kosztów organizacyjnych.

Wpłat można dokonywać na następujące konto:

Klasztor OO. Paulinów – Kościół Ducha Świętego
00-263 Warszawa ul. Długa 3

Z dopiskiem – DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO- PIELGRZYMKA