Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Pielgrzymi!

Tradycja Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę rozpoczęła się w lipcu 1711 r., kiedy to grupa dwudziestu mężczyzn, pod przewodnictwem Antoniego Gromadzkiego, wyruszyła po raz pierwszy z kościoła pw. Ducha Świętego w Warszawie do Jasnogórskiego Sanktuarium. Pokutując, prosili oni wówczas Boga przez wstawiennictwo Maryi o zatrzymanie epidemii dżumy.
Nie sposób nie dostrzec podobieństwa tamtej historii z obecną sytuacją, w której znalazła się nie tylko Polska, ale i cały świat. Wyjątkowość przeżywanego teraz czasu podkreślają ważne rocznice i wydarzenia z historii Polski oraz Kościoła: 100-lecie Cudu nad Wisłą, Jubileusz setnych urodzin św. Jana Pawła II a także oczekiwana z utęsknieniem beatyfikacja Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Mając przed oczyma wszystkie te sprawy, 6 sierpnia 2020 r. z Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia, jeśli Pan Bóg pozwoli, wyruszymy na pielgrzymi szlak po raz 309. Towarzyszyć nam będą słowa Prymasa Tysiąclecia „Ten zwycięża, kto miłuje”.
Nie będzie to jednak pielgrzymka taka jak zwykle. Z uwagi na wciąż niepewny stan sanitarny oraz fakt, iż pielgrzymki nie organizuje się w przeciągu kilku tygodni lecz potrzeba na to kilku miesięcy, nie możemy dopuścić do organizacyjnego chaosu oraz do tzw. selekcji wśród pielgrzymów: kto pójdzie, a kto nie pójdzie, dlatego też Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę będzie reprezentowana przez grupę około 50 osób. Decyzja ta jest podyktowana troską o zdrowie pielgrzymów, przyjmujących nas gospodarzy oraz służb zaangażowanych w bezpieczny przebieg pielgrzymki. Nie możemy nonszalancją wystawić na szwank dobra jakim jest Warszawska Pielgrzymka Piesza, jej historia i jej przyszłość.
Każda z grup pielgrzymkowych, tak „Zasadniczych” jak i „Piętnastek” będzie reprezentowana przez swojego przewodnika, niosącego Wasze intencje złożone do specjalnego plecaka. Pozostałe osoby stanowić będą służby niezbędne przy organizacji pielgrzymki oraz zachowania jej duszpasterskiego charakteru.
Jak dobrze wiecie, pielgrzymka piesza wymaga ofiary i wyrzeczenia, jednak jej tegoroczna forma – pielgrzymowania duchowego – dla ogromnej większości z Was będzie być może najtrudniejszą w życiu, bo wymagającą ofiary z tego, co dla pątników jest tak cenne i bez czego trudno wyobrazić sobie pierwsze dni sierpnia.
Ufam jednak, że połączeni mocą modlitwy, zwłaszcza Eucharystii – dzień po dniu – przejdziemy razem tę drogę do Jasnogórskiej Matki. Pójdziemy w tej pielgrzymce serc, przede wszystkim by prosić Boga o wybaczenie grzechów, które ciążą na sumieniu naszym, jak i naszego kraju, zwłaszcza grzechów pychy, niewiary, podziałów i nieposzanowania życia najsłabszych. Pójdźmy przepraszać Maryję za wszystkie zniewagi jakich doznała w ostatnim czasie w naszej ojczyźnie, za profanację Jej Jasnogórskiego Wizerunku, bo Miłosierdzie Boże objawia się tam, gdzie serce jest skruszone.
W najbliższych tygodniach podamy szczegóły tegorocznego duchowego pielgrzymowania, zarówno dla tych, którzy będą się łączyć poprzez środki audiowizualne, jak i tych, którzy będą nawiedzać od 6 do 15 sierpnia Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w Warszawie.
Niech Bóg przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi umocni Naszą wiarę i odnowi miłość, gdyż „Ten zwycięża, kto miłuje”. Bądźmy jednością.

Możesz nas zobaczyć również na: