h

Przesłanie na Adwent 2017r.

Liturgiczny czas Adwentu ma wiele aspektów. Pierwsze przyjście historyczne miało już miejsce. Drugie przyjście eschatologiczne nastąpi na końcu dziejów. Trzecie natomiast trwa nieustannie i dokonuje się przez Słowo Boże, sakramenty, modlitwę i incognito pośród nas.

Wśród przewodników adwentowych pomaga mam zwłaszcza Najświętsza Maryja Panna. Ona najlepiej potrafi nas przygotować na przyjście Pana.

Na czas adwentowego czuwania wybierzmy sobie jakieś jedno ćwiczenie duchowe np. lektura duchowa, różaniec etc., które przygotują nas duchowo na czas Bożego Narodzenia pośrodku codziennego. Już teraz wyruszajmy duchowo na spotkanie przychodzącego Pana.

Dobrego Adwentu