Motto Grobu Pańskiego 2018

Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywienie (1 Kor 15.22)
Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani (Esxultet)