h

Komunia św. dla chorych na celiakię

Odpowiadając na prośbę Metropolity Warszawskiego Ks. Abpa Kazimierza Nycza oraz Polskiego Stowarzyszenia  Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Ojcowie Paulini zapraszają wiernych ze Stolicy cierpiących na w/w dolegliwości, do kościoła pw. Ducha Świętego (Warszawa  róg ul. Długiej i Freta).

Od 7 grudnia 2008 roku, w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 11:00 – bez uprzedniego zgłaszania w zakrystii – będzie możliwość przyjęcia Komunii św. pod postacią Krwi Pańskiej.
Dołączamy aktualne dokumenty Kościoła na ten temat:

– Odnośne normy prawa kanonicznego; – Notę Konferencji Episkopatu Polski; oraz – Kontakt do Stowarzyszenia

  1. ODNOŚNE NORMY PRAWA KANONICZNEGO:

Kan. 924 –

§ 1. Najświętsza Ofiara eucharystyczna powinna być sprawowana z chleba i wina, do którego należy dodać trochę wody.

§ 2. Chleb winien być czysto pszenny i świeżo upieczony, aby nie było żadnego niebezpieczeństwa zepsucia.

§ 3. Wino powinno być naturalne z owocu winnego i nie zepsute.

Kan. 925 – Komunii świętej należy udzielać tylko pod postacią chleba, albo, zgodnie z przepisami liturgicznymi, pod obiema postaciami; w wypadku zaś konieczności, także tylko pod postacią wina.

Kan. 926 – Przy sprawowaniu Eucharystii, według starożytnej tradycji Kościoła łacińskiego, kapłan winien używać chleba przaśnego, gdziekolwiek odprawia.

  1. NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII

Nota dotycząca udzielania Komunii św. chorym na celiakię

SEKRETARIAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 WARSZAWA SEP-6.2.10 Warszawa, dnia 8 września 2004 r.

NOTA

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski informuje, że 327. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, obradujące w Warszawie w dniu 30 kwietnia 2004 r. zdecydowało, że osoby chore na celiakię będą przyjmowały Komunię św. pod postacią wina. Powyższa NOTA zostanie opublikowana w biuletynie “Anamnesis” wydawanym staraniem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski

+ Piotr Libera Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Komentarz do noty:

Powyższa decyzja została podjęta ze względu na problem wypieku hostii dla chorych na celiakię. Kongregacja Nauki Wiary pismem z dnia 19 czerwca 1995 r. przypomniała:

“Jeśli chodzi o pozwolenie na użycie chleba z niewielką zawartością glutenu:

A. Może być ona udzielona przez Ordynariuszy kapłanom i świeckim chorym na celiakię, po wcześniejszym przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.

B. Warunki ważności materii:

1) specjalne hostie >quibus glutinum ablatum est< są materią nieważną;

2) są natomiast materią ważną, jeśli jest w nich obecna ilość glutenu wystarczająca do otrzymania wypieku chleba, nie zostały dodane materie obce, a postępowanie zastosowane do ich otrzymania w żadnym wypadku nie zmienia istoty chleba
Udzielanie Komunii św. pod postacią wina rozwiązuje problem jej przyjmowania przez chorych na celiakię. Wierni ci winni się zgłosić u celebransa przed Mszą św. w zakrystii. Przed Komunią niech podejdą do prezbiterium i tam po przyjęciu postaci eucharystycznych przez celebransa przyjmą Krew Pańską z kielicha.

+ Stefan Cichy Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

  1. POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

ul. Jaworowa 38/1 02-798 Warszawa

Tel. 022 355 35 74        0 888 20 55 28

e-mail: info@celiakia.org.pl

www.celiakia.org.pl