Dzień Kobiet – 8 marca 2018r.

Wszystkim niewiastom dedykujemy słowa Św. Jana Pawła II, który mówił o geniuszu kobiety (MD, 30):
Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu. Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. (…) Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi (List do kobiet, 1995).

Zapewniamy o modlitwie u stóp Najpiękniejszej z Niewiast – Matki Bożej.