h

Boże Narodzenie A.D. 2017

Okres liturgiczny Adwentu kończy nostalgiczne wyczekiwanie i wołanie – Przyjdź, Panie Jezu! Cała przyroda w ciszy, milczeniu nasłuchuje i nastraja się na przyjście Przychodzącego. Wszystko uciszyło się, jak gdyby wytężało słuch na to, iż wydarzy się coś ważnego. Wielkie bowiem sprawy dokonują się nie w rozgłosie, ale w milczeniu.
Oto w Świętą Noc ziściło się wielkie oczekiwanie: Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,10-11).
Wcielił się po to, by nas uduchowić; pochylił się dobrotliwie nad nami, by nas podnieść; przybył z zewnątrz, by nas wewnętrznie poprowadzić; stał się widzialny, by ukazać to, co niewidzialne… Św. Grzegorz Wielki, papież).
W odkrywaniu i aktualizacji Misterium Wcielania oraz błogosławieństwa Bożego w całym roku Pański A.D. 2018 pod opieką Matki Słowa Wcielonego życzy wspólnota Ojców i Braci Klasztoru Paulinów w Warszawie.
Z darem pamięci i modlitwy