ADWENT 2018R.

Rozpoczęliśmy nowy okres liturgiczny – święty czas Adwentu. Liturgia kładzie akcent zarówno na pierwsze i drugie przyjście Pana tj. przyjście historyczne w Betlejem i eschatologiczne na końcu dziejów.

Pan jednak ciągle do nas przychodzi poprzez Słowo Boże, sakramenty, drugiego człowieka, codzienne wydarzenia. Czuwajmy, abyśmy rozpoznawali PRZYCHODZĄCEGO!

W naszym kościele od poniedziałku do piątku:

Godz. 6.00 – Jutrznia – dolny kościół

Godz. 7.00 –  Roraty – Kaplica Marki Bożej

Zapraszamy