308 Warszawska Pielgrzymka Piesza 6-14.08.2019r.

Drodzy Pielgrzymi

Prezentujemy plakat i motto 308 WPP – JASNOGÓRSKA MATKA ŻYCIA.

W tym roku pielgrzymujemy w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przez wiele lat błogosławił nam w czasie wyjścia pielgrzymki i witał nas w progach Jasnej Góry. W trudnych latach 60-tych z uznaniem zwrócił się na Jasnej Górze do Pątników: na Pielgrzymach nigdy się nie zwiodłem. W swoim nauczaniu Prymas Tysiąclecia w odniesieniu do Matki Bożej używał tytułu MATKA ŻYCIA i stało się to inspiracją do ustanowienia w naszym Kościele Sanktuarium Matki Życia, gdzie zostało zapoczątkowane Dzieło Duchowej Adopcji.

W najbliższą niedzielę (tj. 05.05.2019r.) o godz. 11.00 zapraszamy na Mszę Św. i spotkanie. Polecamy się modlitwie w czasie przygotowań i oczekujemy na pątniczym szlaku.

Kierownik 308 WPP