h

Zapraszamy do naszego kościoła na Akatyst w wykonaniu chóru po dyr.o.Ireneusza Wybraniaka.Koncert odbędzie się w dniu 8 grudnia o godz.19 Wstęp wolny.

Od wczesnego chrześcijaństwa kult Matki Bożej wyrażał się w liturgii, i w poezji. Kolebką tej poezji było przede wszystkim Bizancjum. Natomiast jednym z najwspanialszych zabytków tej twórczości jest hymn ku czci Bogurodzicy zwany Akathistos, nabożeństwo, Hymn ku czci Najświętszej Maryi Panny śpiewany na stojąco.
Znawcy poezji bizantyjskiej opowiadają się za autorstwem Romana Pieśniarza, twórcy wielu Kondakionów. Pierwotnie były one czymś w rodzaju homilii, jakby śpiewanymi kazaniami. Akathistos powstał najprawdopodobniej w V-VI wieku. Został przetłumaczony na język łaciński, przyjęty przez Kościół Zachodni i odtąd zaczął wywierać ogromny wpływ na poezję maryjną Średniowiecza. Treść hymnu koncentruje się wokół tematu obecności Maryi w Tajemnicy Słowa Wcielonego i Jego Kościoła. Na przemian przeplatają się teksty maryjne i chrystologiczne. Wezwania litanijne rozpoczynają się od greckiego słowa „chaire” (raduj się). Hymn ten, jako oficjum wotywne na cześć Bogurodzicy, uroczyście celebrowany jest przed ikoną Bogurodzicy.