h

Wpisowe: 110 zł.
2 osoba z rodziny 105 zł.
3 osoba z rodziny 100 zł.
4 osoba z rodziny 95 zł.
Dzieci 7 – 10 lat 20 zł.

ZAPISY ONLINE

Ważne informacje dla zapisujących się przez internet

1.Przed wypełnieniem należy zapoznać się z Regulaminem.

2.Proszę wypełnić wszystkie pola formularza zapisów.

Proszę dokonać opłaty na numer konta ZAKON ŚWIĘTEGO PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA,KLASZTOR
00-263 WARSZAWA UL.DŁUGA 3  Mbank 3411 4020 0400 0031 0275 7177 40

3.Na przelewie prosimy podać opłata za udział w 306 WPP i imię i nazwisko

4.Gotowy pakiet będzie można odebrać  w dniach 30 07-04 08 w Kościele Ducha Świętego ul.Długa 3 lub na trasie pielgrzymki w Informacjach Grup Zasadniczych lub Grup 15.

Dla wszystkich którzy zapiszą się drogą internetową będzie przygotowane stanowisko

gdzie bez kolejki będzie można odebrać pakiety.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Zazanacz na liście poniżej grupę do której chcesz się zapisać (wymagane)

Napisz ile masz lat (wymagane)

Napisz który raz pielgrzymujesz (wymagane)

Podaj poniżej dane adresowe

Miasto (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Ulica,numer domu,numer mieszkania (wymagane)

Załącz z pliku (nie większy niż 1 MB) bankowe potwierdzenie dokonanej wpłaty (wymagane)

Wpisz kod widoczny poniżej (wymagane)

captcha