Wierzę i głoszęAlbert fota komp

Drodzy Siostry i Bracia, Pielgrzymi.

W tegoroczną 302 Warszawską Pielgrzymkę Pieszą wyruszamy ze słowami ?Wierzę i głoszę?. Przeżywany w Kościele Powszechnym Rok Wiary jest dla nas najlepszym zaproszeniem do przebycia wspólnej drogi pątniczej.

Wobec tylu zagrożeń wiary, jej negowania, ośmieszania, deprecjacji, czy wręcz systemowej i przemyślanej walki, potrzebujemy tym bardziej umocnić się w wierze.

Świat, w którym żyjemy wytacza coraz ostrzejszą walkę przeciw wszystkiemu co Boże; przeciw małżeństwu i rodzinie, przeciw życiu, przeciw prawdzie o płciowości ludzkiej, przeciw roli matki i ojca. Normą i normalnością staje się niemoralność i kłamstwo. Siła tego przekazu jest tak ogromna, że często nawet nie zdajemy sobie sprawy, w którym momencie zaczynamy sami myśleć, czynić i żyć tak jak świat.

Jak pisał Ojciec Święty Benedykt XVI: ?Wiara czyni nas pielgrzymami na ziemi, wpisanymi w świat i w historię, ale dążącymi do ojczyzny niebieskiej. Wiara w Boga czyni nas zatem nosicielami wartości, które często nie pokrywają się z modą i opinią danej chwili, wymaga od nas przyjęcia kryteriów, które nie są zbieżne z powszechną mentalnością. Chrześcijanin nie powinien lękać się zmierzania ?pod prąd?, aby żyć swoją wiarą, przeciwstawiając się pokusie ?dostosowania się?. W wielu naszych społeczeństwach Bóg stał się ?wielkim nieobecnym?, a Jego miejsce zajęły liczne bożki, przed wszystkim autonomiczne ?ja? i żądza posiadania.?

Wiara nie przynależy tylko do rozumu człowieka, wiara przynależy do życia. Człowiek czy chce czy nie, ale żyje tak jak wierzy i swoim życiem, postawami, wyborami i decyzjami głosi to w co wierzy.

Dlatego właśnie potrzebujemy umocnienia w wierze, gdyż wymaga ona ciągłego karmienia, ciągłego zawierzania się Bogu przez pośrednictwo Maryi.

Nasze pielgrzymowanie, które zmierza do Jasnogórskiego Sanktuarium ma swoje szczególne znamię maryjne. W Jej szkole pielgrzymiej uczymy się rozpoznawać i przyjmować Słowo, przez które Bóg nam zwiastuje jak ?wielkie rzeczy nam uczynił? oraz mimo trudności, lęków i słabości ufać, że On ?rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich? a ?głodnych napełnia dobrami?

Na ten czas błogosławionych dni pielgrzymowania zapraszam Was wszystkich, by wierzyć i świadczyć.

O. Albert K. Oksiędzki

Kierownik 302 Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej

Dalej

Logo 302WPP najmniejsze

ZAPISY na 302 Warszawską Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę w dniach 2-5.08.2013r. w godz. 9.00 ? 19.00 Klasztor Ojców Paulinów, ul. Długa 3, 00-263 Warszawa.Koszt: 100 zł.   2-a osoba z rodziny 95 zł, 3-a osoba z rodziny 90 zł, 4-a osoba z rodziny 85 zł.Dzieci do lat 7 bez opłaty      Dzieci 7 ? 10 lat 20zł.            Istnieje możliwość pielgrzymowania duchowego.    Zapisy Pielgrzymów Duchowych 2-5.08.2013r.w godz. 9.00 – 19.00 lub w trakcie trwania nowenny 6-14.08.,   pół godziny przed nabożeństwami. Nowenna przed Uroczystością Wniebowzięcia  Najśw. Maryi Panny w duchowej łączności z Pielgrzymami 302. WPP na Jasną Górę:  Msza św. z nabożeństwem: Pon-Sob   o godz. 17.00;   Ndz godz. 17.30. Nowennę poprowadzi O. Szczepan Kośnik OSPPE

Serdecznie zapraszamy!

 PRZEWODNICY GRUP

FOTO NA STRONĘ WPP 800x600

1.o. Albert Szustak
2.o. Michał Lukoszek
3.o. Marek Tomczyk
4.o. Melchior Królik
5.ks. Krzysztof Ukleja
6.o. Piotr Łoza
7.o. Dariusz Cichor
pielgrzymka 301 800x6008.o. Bartłomiej Maziarka
9.o. Marcin Ciechanowski
11. o. Dariusz Nowicki
13. o. Krzysztof Wendlik
16. o. Stanisław Rudzinski
GRUPY 10.
 10 NIEBIESKA – o. Mariusz Tabulski
14 zdjecie strona pielgrzymka kompresjapng0 BIAŁO-CZERWONA – o. Zbigniew Frankowski
10 BIALA – ks. Grzegorz Reiss
10 ZIELONO-BIAŁA ?Piotr Wołąkiewicz
10 ŻÓŁTA – ks. Jerzy Sołtysiak
10 BIAŁO-ŻÓŁTA – ks. Artur winiarek
10 NIEBIESKO-BIAŁA – Ks. Henryk Bonkowski
GRUPY 15
15 PURPUROWA – o. Kamil Szustak(Kierownik 15.)
299_07_02915 ŻÓŁTA – o. Jacek Gołebiewski
15 NIEBIESKA -  o. Ireneusz Wybraniak
15 ZIELONA – o. Waldemar Kowalczyk
15 SREBRNA – o. Grzegorz Zakrzewski
15 POMARAŃCZOWA – o. Wojciech Dec
15 BRĄZOWA -  o. Piotr Krawczyk

 

 

tablica 302 WPP

Regulamin WPP

Warszawska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę od 1711 roku wychodzi z kościoła Ojców Paulinów p.w. Ducha Świętego. Jest organizowana przez zarząd warszawskiego Klasztoru Paulinów.

Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem o charakterze wyłącznie religijno-pokutnym. Zasadniczo są to „rekolekcje w drodze”. Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów, zdyscyplinowanie i przestrzeganie porządku.

Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, (uczestniczy w kosztach pielgrzymki)*

otrzymał znaczek wraz z programem trasy pielgrzymki, zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się           przestrzegać  go na pielgrzymim szlaku,

będzie stosował się do zarządzeń Kierownictwa pielgrzymki, służb porządkowych i medycznych oraz pielgrzymkowego patrolu policji – (WPP jest pilotowana i chroniona na całej trasie przemarszu przez funkcjonariuszy Stołecznej Komendy Policji ), swoją postawą wykaże zaangażowanie w religijno pokutny charakter pielgrzymowania, uważnie słucha głoszonych konferencji i swoim głosem chwali Chrystusa Pana i Maryję, włączając się w modlitwy i pieśni; jest zdyscyplinowany i z pogodną cierpliwością znosi niewygody na trasie i w czasie noclegów, przystąpi do sakramentu spowiedzi (najlepiej przed wyruszeniem na trasę Pielgrzymki).

Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne służby. Zmierzając do swojej ukochanej Matki, tradycyjnie zwracamy się do siebie „Siostro” i „Bracie,” uwidaczniając w ten sposób rodzinny charakter Pielgrzymki.

Osoby nieletnie:

do lat 15 – mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie opiekuna – osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie,

w wieku 16-18 lat – na podstawie, złożonego wcześniej przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali.

Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami. Pielgrzymowanie przed krzyżem lub poza grupą jest surowo zabronione, wyłącza ze wspólnoty pielgrzymów.

Pielgrzymi zobowiązani są do noszenia znaczka/legitymacji pielgrzyma ?nikt kto nie jest legalnym pielgrzymem nie ma prawa przebywać w grupach WPP.

Przewodnik grupy upoważniony jest do sprawdzania znaczków/legitymacji Pątnikom swojej grupy; natomiast w całej WPP codziennie uprawnione do kontroli znaczków/legitymacji jest Kierownictwo Pielgrzymki.

Ze względu na religijno – pokutny charakter pielgrzymki, pątników obowiązuje:

odpowiedni strój (nie zdejmujemy koszul, nie maszerujemy w stroju plażowym lub w spodenkach gimnastycznych, nie używamy stroju naruszającego religijno-pokutny charakter Pielgrzymki),

zakaz palenia tytoniu,

zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków pod groźbą natychmiastowego usunięcia.

używanie telefonów komórkowych dopuszczalne jest tylko na postojach.

Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do ścisłego  przestrzegania:

przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych,

zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody),wskazań służby porządkowej pielgrzymki.

Wszystkie Służby są odpowiednio oznakowane, biorące udział w WPP w poszczególnych grupach – podlegają Przewodnikowi grupy czuwające nad całością pielgrzymki ? podlegają bezpośrednio Kierownikowi WPP

W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, a odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych. (nie wrzucamy śmieci do przewoźnych toalet). Ze względu na bezpieczeństwo sekcji ekologicznej ? do worków na śmieci nie wrzucamy ostrych przedmiotów stwarzających groźbę skaleczenia:( rozbite szkło, igły itp.).

WPP nie mogą towarzyszyć żadne samochody osobowe pątników i ich rodzin. Ze względu jednak na szczególne okoliczności dopuszcza się możliwość uzyskania zgody i zapisania samochodu w rejestrze kolumny samochodów pielgrzymkowych oraz otrzymanie identyfikatora. Mając na uwadze dobro gospodarzy, którzy nas przyjmują – obowiązuje zakaz wjazdu samochodów osób odwiedzających do miejscowości noclegowych.

Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne. W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody. Zabiegi higieniczne (mycie, ubikacja) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez serwisy oraz przez gospodarzy. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.

Wyprzedzanie pielgrzymki i wcześniejsze docieranie na noclegi jest zabronione. W przypadku konieczności przejazdu samochodem, każdego Pątnika obowiązuje zawsze przepustka wypisana przez przewodnika grupy lub lekarza.

Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy Kierownictwa WPP, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje:

upomnienie z wpisem do legitymacji,

natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz proboszcza parafii pochodzenia Pątnika,

W wypadku poważnego naruszenia Regulaminu Pielgrzymki ? Kierownictwo Pielgrzymki, Porządkowi Główni, bądź Patrol Policji Pielgrzymkowej maja prawo sprawiającego problemy pątnika, odwieźć na jego koszt do Warszawy.

*Koszty:

Koszty są jednorazową opłatą ustaloną na dany rok przez Kierownictwo Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. Składamy ją przy zapisie na Pielgrzymkę. Uiszczona kwota zawiera następujące opłaty:

opłatę  bagażową,

opłatę  sanitariatów,

opłatę  służb Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej,

za znaczki, książeczki pielgrzyma /oraz inne koszty organizacyjne/,

Pod żadnym pretekstem nikomu kto jest zaangażowany przez Kierownictwo WPP do świadczenia usług Pielgrzymom nie wolno pobierać dodatkowych opłat (w razie zaistnienia takiego precedensu, prosimy Pielgrzymów o poinformowanie Przewodnika grupy lub Kierownika WPP),

Z chwilą odkrycia faktu nadużycia w w/w pozycjach, zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.

 

Regulamin dla osób zajmujących się handlem i małą gastronomią podczas Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej

KONTO

ZAKON ŚWIĘTEGO PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA,KLASZTOR

00-263 WARSZAWA UL.DŁUGA 3

BANK  PEKAO  S.A   41 1240 6074 1111 0000 4995 5088

Organizatorem Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę jest Klasztor  Zakonu Paulinów w Warszawie, który ma siedzibę przy ul. Długiej 3, a osobą upoważnioną do jego reprezentowania jest każdorazowy przeor, który równocześnie jest kierownikiem Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej.

Za całość organizacji pielgrzymki, w tym m. in: zabezpieczenie trasy przejścia pątników i przejazdu samochodów towarzyszących, wyznaczenie postojów i noclegów odpowiada kierownictwo pielgrzymki.

Pielgrzymka od strony prawnej jest wydarzeniem o charakterze prywatnym, dlatego tylko organizator pielgrzymki może udzielać pozwoleń na jakąkolwiek działalność (także handlową) w czasie trwania pielgrzymki, na trasie jej przemarszu.

Na kierownictwie spoczywa również odpowiedzialność za porządek w miejscach postoju i noclegu oraz zagwarantowanie warunków bezpiecznego pielgrzymowania. W tym celu kierownik pielgrzymki ma do dyspozycji powołany przez siebie zespół osób odpowiedzialnych za poszczególne sektory pielgrzymki. Osoby te legitymują się dokumentem wystawionym przez kierownika pielgrzymki. Do zespołu tego należą: zastępca kierownika pielgrzymki, patrol policji, główni porządkowi, inspektor transportu pielgrzymki.

Pielgrzymka jest wydarzeniem o charakterze religijno-pokutnym, stąd obowiązują na niej ustalone zasady, do których winni się stosować nie tylko pątnicy, ale również ci, którzy pielgrzymce towarzyszą. (art.16 ust.1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Dz. u. nr 29, poz. 154 ze zm.)

Kierownictwo Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej wyraża zgodę na handel artykułami spożywczymi (z wyłączeniem napojów alkoholowych i tytoniu) oraz odzieżowymi, a także dewocjonaliami podczas trwania pielgrzymki, po zastosowaniu się do przepisów, o których poniżej:

Każdy, kto chce trudnić się handlem podczas Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, musi wpierw we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiednie pozwolenia i posiadać przy sobie odpowiednie dokumenty, których wymagają przepisy prawa, by w razie potrzeby przedstawić je stosownym organom administracji publicznej (np. inspekcji sanitarnej) oraz kierownictwu pielgrzymki.

Każdy, kto podejmuje się handlu podczas Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, winien wcześniej uzyskać zgodę kierownika pielgrzymki, którego reprezentuje inspektor transportu pielgrzymki. Inspektor w imieniu kierownika wydaje na piśmie zezwolenie, w którym określony jest czas pozwolenia na działalność handlową. Za zezwolenie takie handlujący uiści wyznaczoną opłatę, którą organizator przeznacza na pokrycie niektórych kosztów organizacji pielgrzymki (m.in. opłat za wywóz śmieci, sanitariaty oraz same miejsca postojów, z których korzystać będą również handlujący).

Każdy kto otrzyma wcześniej zezwolenie, będzie kierowany przez policję i służby porządkowe w miejsca, w których wyznaczone będą stoiska handlowe. Bez zezwolenia handel nie może się odbywać w strefie postoju pielgrzymów.

Kierownictwo WPP nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług handlowo-gastronomicznych. Odpowiedzialność taka rozciąga się bezpośrednio pomiędzy przedsiębiorcą – usługodawcą a usługobiorcą. Kierownictwo jednak zastrzega sobie prawo odebranie wcześniej udzielonego zezwolenia, jeśli okaże się, że usługodawca nie spełnia kryteriów przewidzianych w obrocie artykułami spożywczymi (np. sprzedaje produkty przeterminowane, zepsute, również na skutek wadliwego przechowywania itp.), a także narusza przepisy prawa, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz przepisy sanitarne. (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności  i żywienia Dz. u. Nr 171, poz. 1225).

Nie zastosowanie się do któregoś z punktów niniejszego regulaminu, a także ogólnego regulaminu pielgrzymki, może skutkować cofnięciem zgody na prowadzoną w czasie trwania pielgrzymki, na trasie jej przejazdu działalność.

 

Po zapoznaniu się z powyższym regulaminem zapraszamy wszystkich Państwa  do podjęcia owocnej współpracy podczas Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej.
W oparciu o doświadczenia dotychczasowych pielgrzymek ufamy, że zasady określone tym regulaminem ułatwią Państwu podjętą działalność i przyniosą pożytek przede wszystkim pielgrzymom.

Pielgrzymka  Duchowa

zdjęcie do strony pielgzymka duchowa


Warszawska Pielgrzymka Piesza posiada również wymiar duchowy, ogarniając ludzi, którzy z przyczyn niezależnych od nich samych nie mogą wyruszyć w drogę ku Jasnej Górze Zwycięstwa.

Więcej

Trasa Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej

Zapraszamy do zapoznania się z mapami trasy

MAPA WPP