h

Drodzy Pielgrzymi 306 WPP

 

Pragnę wraz z Wami wyśpiewać najpierw Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu uroczyste Te Deum oraz Matce Bożej Magnificat za tegoroczną 306 Warszawską Pielgrzymkę Pieszą z Warszawy na Jasną Górę. Pielgrzymowaliśmy z mottem przewodnim: MARYJA NASZĄ KRÓLOWĄ.

W tym roku przeżywamy Jubileusz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie.

Tegoroczna pielgrzymka była wielkim dziękczynieniem Bogu za wielkie rzeczy, jakie uczynił przez wstawiennictwo Matki Bożej Jasnogórskiej w historii naszej Ojczyzny i każdego z nas.

Gratuluję wszystkim, którzy udali się na pątniczy szlak wiedzeni wiarą w opiekę Matki Bożej w obliczu tego, co nieznane i nieprzewidywalne.

Pragnę wyrazić wdzięczność i uznanie wszystkim służbom oraz tym, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. Dziękuję w sposób szczególny pielgrzymom duchowym, którzy licznie wspierali nas modlitwą.

W imieniu własnym, naszego konwentu w Warszawie oraz wszystkich pielgrzymów pragnę wyrazić wdzięczność i podziękowanie księżom i parafianom za przyjęcie nas na terenie parafii i posługę podczas tegorocznej 306 WPP.

Dziękuję także władzom Gmin, przez które wędrowaliśmy. Doświadczyliśmy dużego wsparcia i pomocy. Słowa uznanie kieruje także pod adresem mieszkańców miast i wiosek za przyjęcie nas, cierpliwość i serdeczne ugoszczenie.

W pierwszą niedzielę września (tj. 03.09.2017r.) Msza Święta dziękczynna za tegoroczną 306 Warszawską Pielgrzymkę Pieszą będzie sprawowana o godz. 11.00 w naszym kościele p.w. Ducha Świętego, ul. Długa 3 w Warszawie. Po Eucharystii zostaną rozdane okolicznościowe dyplomy dla tegorocznych Jubilatów.

Ponadto zapraszamy na czuwanie nocne, które odbędzie się w dniu 6/7 października na Jasnej Górze dla służb pielgrzymkowych.

Z wyrazami pamięci i modlitwy, z serca błogosławię + wszystkim pielgrzymom 306 WPP.

Kierownik 306 WPP

O Marek Tomczyk